หลักในการเลือกสถาบันเรียนนวด เพื่อให้ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

สถาบันหรือโรงเรียนสอนนวดนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง ซึ่งก็มีเทคนิค และหลักสูตรในการสอนที่แตกต่างกันออกไป เราจะเรียนนวดที่ไหนดี และเราจะทราบได้อย่างไรว่า สถาบันเรียนนวด แห่งนั้นเหมาะสมกับเรา และมีคุณภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ก็สามารถพิจารณาได้ดังนี้

1. เลือกจากหลักสูตร
แน่นอนว่าเราจะต้องพิจารณาถึงหลักสูตรที่เปิดสอนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหลักสูตรที่เรียน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในการที่เราจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน จึงต้องเลือกสถาบันสอนนวดที่มีหลักสูตรที่คุณต้องการ หรือมีหลักสูตรเกี่ยวกับการนวดที่ครบถ้วน หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทย นวดสปา นวดฝ่าเท้า และนวดน้ำมัน เป็นต้น และยังมีการสอนในสไตล์ต่างๆ ก็มีความน่าสนใจอย่างมาก เช่น การนวดสไตล์อินเดีย หรือการนวดประคบสมุนไพรช่วยลดความเครียด กำจัดความอ่อนเพลีย เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้น แต่สถาบันนั้นๆ ยังต้องมีการสอนที่ดี ผู้สอนมีความรู้ความชำนาญอย่างแท้จริง สามารถสอนได้อย่างดี ได้มีการฝึกฝนจริง และจบหลักสูตรมาสามารถมั่นใจได้ว่านำไปประกอบอาชีพได้จริงๆ

2. เลือกจากราคา
ราคาเป็นสิ่งที่สำคัญ เรียนนวดที่ไหนดี ราคาค่าหลักสูตรที่เราจ่ายไปนั้นต้องมีความคุ้มค่า และเหมาะสม รวมถึงมีการแจ้งราคาอย่างชัดเจน ไม่มีความคุมเครือ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยที่เราไม่ทราบมาก่อน อย่าเห็นแก่ราคาถูก ควรเลือกที่เปิดสอนครบทุกหลักสูตรอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานระดับสากล และครบวงจรมากที่สุด มีหลากหลายหลักสูตร ในบรรยากาศผ่อนคลาย เพื่อให้นำไปประกอบอาชีพ หรือเปิดธุรกิจได้อย่างยั่งยืน มีมาตรฐานที่ดีและเหมาะสมกับราคาที่เลือกเรียนนั้นด้วย

3. เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม
การเรียนนวดนั้น จะต้องมีเวลาในการเรียนให้เลือกเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่องานในปัจจุบัน หรือกิจวัตรสำคัญที่ต้องทำ หลักสูตรเรียนเพิ่มเติม ควรมีหลักสูตรเร่งรัด หรือใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น เพื่อให้สามารถเรียนได้แม้ว่าจะประกอบอาชีพอยู่

หากอยากเลือกสถาบันสอนนวดที่มีคุณภาพ ก็ต้องเลือกที่มีหลักสูตรมาตรฐาน มีหลักสูตรหลากหลายตามความต้องการของท้องตลาด มีราคาที่เหมาะสมและโปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เรียน และมีช่วงเวลาในการเรียนที่เหมาะสม และเอื้อต่อความสะดวกของผู้เรียนด้วย